Výstava ateliérových prací

Bydlení Nový Střížkov - BP

Bc. Marie Hojná

Anotace

Bakalářská práce je zpracována ke studii ze zimního semestru 2021 Bydlení Nový Střížkov. Bakalářská práce obsahuje stavebně technické řešení stavby, stavebně konstrukční řešení, techniku prostředí staveb, požárně bezpečnostní řešení, návrh staveniště s průběhem výstavby a realizační návrh interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský