Výstava ateliérových prací

Kolumbaria na Mariánských hradbách

Michaela Hasnedlová

Anotace

Novodobá společnost nemá pro smrt místo. Za posledních 50 let se religiozita, hodnoty, myšlení i životní styl velmi proměnily. Vše je rychlé, snadno nahraditelné, jednoduché. Snažíme se uniknout stáří a zavíráme oči před nepříjemnými skutečnostmi. Často volíme kremaci bez obřadu, pro některé urny dokonce nikdo nepřijde. Svým návrhem se snažím na tuto situaci zareagovat. Hřbitov je další vrstva na bastionu Panny Marie, jehož poloha a atmosféra vybízejí k této funkci. Hřbitovní zdí uzavírám bastion a vytvářím další, nový svět. Vzniká síť lávek s kolumbárii, která tak generuje uzavřená přírodní atria, která si udržují intimní a pietní atmosféru. Geometrie cest postupně přešla od velmi ortogonálních tvarů k nepravidelným polygonům, které odkazují na tvar bastionu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.