Výstava ateliérových prací

LDN Barrandov

Bc. Anna Ladmanová

Anotace

Budova léčebny si klade za cíl vytvořit soukromé a klidné místo pro odpočinek a zotavení se. Základem se proto stávají dvě átria postavená na dvě různé dominantní osy barrandovského pozemku. Budova je navržena jako dva dvoupodlažní bloky spojené centrálním krčkem. Odskok bloků je doplněn rozlučkovou místností v rohu jihovýchodní zahrady. V parteru jednoho bloku jsou prostory pro veřejnost a služby, ve druhém pak dvě stanice léčebny. V obou nadzemních podlažích se nachází další čtyři stanice. Budova je dohromady schopna pojmout až 156 pacientů. Obálku budovy tvoří dřevěné latě poskládané do kombinovaného rastru. Jednoduchost dřeva je doplněna o výraznější barvu oken a místa vstupu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský