Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ NOVÝ STŘÍŽKOV - BP

Bc. Martin Krejčí

Anotace

Bakalářská práce zpracovávána na studii z ZS 2021 Bydlení Nový Střížkov. Úkolem bakalařské práce je vypracování stavebně technického řešení stavby, konstrukčního řešení, technického zabezpečení stavby, pozářně bezpečnostního řešení a realizační projekt interiéru. V poslední řadě se vypracovává řešení návrhu staveniště a průběhu výstavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský