Výstava ateliérových prací

NYMBURK S, M, L, XL

Kristína Olívia Lelková

Anotace

Ako bude vyzerať Nymburk v horizonte 50 rokov? Odpoveďou na túto otázku sme sa zaoberali pri návrhu mestských zásahov. Aby sme ho dokázali lepšie uchopiť, prechádzali sme voľne medzi rôznymi mierkami, a pozreli sme sa na rozvoj od celomestskej úrovne, až po jednotlivé predzáhradky. Chceli sme zistiť, kto sú Nymburčania a aké mesto by potrebovali. Predstavovali sme si atmosféru malých zákutí a pocit z prechádzky ulicami. Tie sú založené na pôvodných uličných štruktúrach a využívajú už existujúcu infraštruktúru. Hranice súčasnej zástavby sme neprekračovali, ale transformovali sme existujúce brownfieldy, blok po bloku. Ako maják bude v panoráme vystupovať továrenský komín a bude pripomínať priemyselnú tradíciu Nymburku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.