Výstava ateliérových prací

haluzka

Barbora Gažiová

Anotace

Haluzka je výpusť inšpirovaná halúzkou rastliny. Ponúka dve úrovne výpuste. Uzatvorená pre udržanie vody v truhlíku a otvorená pre úplne alebo čiastočné vypustenie vody. Umiestnenie výpuste je určený na truhlíku typovo odvíjajúcich sa od Berberis v časti vnútornej vložky . Uložený uhlopriečne od hladinomeru , kde priestor ponúka rotovanie vrchnej časti výpuste určenej na uchytenie. Na vrchnej časti výpusti je rebro , ktoré po dosadení výpuste blokuje úplne vytiahnutie . Zároveň je pre používateľa jemne perforovaná ryska na lepšiu orientáciu pri pohybe. Zloženie spočíva v 3 dieloch vzájomne prepojeným závitom na spodnej časti . Skladá sa z úchytky , podložky a štupľu. Podložka formou spočíva v zarazení v spodnej časti vyčlenenej výstupne na úplne uzatvorenie výpuste.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit