Výstava ateliérových prací

BLOK TROCH FUNKCIÍ

Bc. Lucia Čierna

Anotace

Hlavným motívom môjho projektu bolo vytvoriť bývanie pre skupinu ľudí o ktorých je potreba väčšej pozornosti a starostlivosti. Mojim cieľom bolo ich začleniť do spoločnosti. Navrhla som polouzavretý blok vytvorený domom s pečovateľskou službou, sociálnym bývaním a multifunkčný sál. Slúži nielen užívateľom spomenutých objektov, ale je aj prístupný širokej verejnosti. Tieto tri objekty sú prepojene parkom v strede bloku. Navrhnuté stavby sú v priamom kontakte s námestím, ktorý je v blízkosti kostola na okraji brownfieldu bývalej textilky vo Vratislaviciach nad Nisou, ktoré na základe navrhnutého urbanizmu prechádza komplexnou prestavbou a má potenciál sa stať novým centrom mesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch