Výstava ateliérových prací

Strahovský památník

Bc. Petr Tajčman

Anotace

„Když jsem poprvé uviděl strahovský stadion, pomyslel jsem si, že vypadá, jako kdyby Athénská Akropole měla levobočka s Římským Koloseem, který omylem skončil v Praze...“ Strahov nepopiratelně patří mezi jednu z Praždských dominant. Majestátní konstrukce dmoucí se nad městem, viditelná od leckud, si zaslouží všechen respekt a úctu hodnou památky. Ale to i úctu v tom nechat ho důstojně odejít a dosáhnout další fáze jeho životního cyklu. Tam kde býval mohutný stadion, vznikne místo odpočinku, nejen pro studenty nedaleké nové univerzity. Místo, kde si můžeme připomínat to co bylo a prožívat paměti lokality. Místo, které nás může inspirovat a přdávat nám své hodnoty skrz každodenní prožitky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt