Výstava ateliérových prací

Polička - souhrnný plakát analýzy města

Marin Compean, Bc. Igor Kapusta

Anotace

Polička je město ve východních Čechách v Pardubickém kraji v blízkosti CHKO Žďárské vrchy. S naším týmem jsme toto městečko zkoumali, analyzovali, poznávali jeho jedinečnosti i slabiny. Urbanistický tým se rozhodl regenerovat vybrané větší plochy kolem starého centra.. Tyto lokality pomáhají propojit starou a novou část města, a to i díky spojovací okružní komunikaci kolem opevnění. Studenti, kteří se zaměřovali na návrh samotných domů, měli na výběr dva pozemky. Nárožní proluka a starý pivovar u hradeb, obojí v historickém centru Poličky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler