Výstava ateliérových prací

Anotace

Třípodlažní bytový dům v Náchodě poskytuje nové příležitosti k bydlení a podnikání. V této budově vznikne 7 nových bytů a 3 komerční prostory v parteru. Návrh doplňuje okolní zástavbu na nevyužitých pozemcích velice členitého bloku, napojuje se fasádou a zvýrazňuje nároží ,které dotváří mezonet. Dále odráží materiálově industriální povahu Náchoda. To je následně podpořeno ocelovými konstrukcemi pro balkony a pregoly.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov