Výstava ateliérových prací

Vnější propojení

Bc. Veronika Janotová

Anotace

V současnosti se na stavební parcele nachází bytový dům s křížovým půdorysem. Jedná se o tří-traktový dům se šesti nadzemními podlažími. V rámci zadání jsem se rozhodla bytový dům zbourat, nahradit ho souborem staveb a navrátit tak parcele svůj původní potenciál. Současná budova poskytuje naprosto netradiční půdorysy s vysokým množstvím vnitřního dělení, tomu jsem se ve svém projektu snažila vyhnout a naopak navrhnout modulární byty s minimem vnitřních komunikací. Rozhodla jsem se oproti stávajícímu stavu parcelu zpřístupnit veřejnosti a navrhnout tak bydlení vyšší kvality, společně se zvelebením veřejného prostoru. Hlavní myšlenkou projektu bylo navrhnout soubor staveb, který nabídne jednoduché modulární byty a zároveň přinese zajímavá místa a zákoutí v šíři celé parcely.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán