Ze života FA

Půdorysy staveb z Benátského bienále v atriu fakulty

Studenti ze ZANu Sodomková zahájili semestr cvičením, při němž vynesli v měřítku 1:1 pomocí papírové lepenky půdorys čtyř kaplí z Benátského bienále architektury 2018 na ostrově St. Giorgie Maggiore.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.