Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Knihovna s archivem

Bc. Ondřej Pecháček

Anotace

Návrh dostavuje areál bývalého kláštera v Miláně a dává mu funkci současné městské knihovny s archivem. V místě jižního nádvoří vzniká společná studovna, která se snaží co nejefektivněji využít získaný prostor pro knihy, studium či přednášky. Do betonové fasády archivu je ve fragmentech promítnutý kostel San Bernardino, který zde původně stával a byl za druhé světové války zničen. Jednotlivé artefakty, jako části římsy, sloupy, úlomky které se dochovaly z původního kostela doplňují celkový obraz kostela a vrací se tak do paměti lidí a města.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.