Závěrečné práce

BYDLENÍ VRŠOVICKÁ

Beneš Štěpán

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zpět do vnitřního města! Praha je dynamicky se rozvíjejícím městem a jako taková potřebuje bydlení v ideálně husté a kvalitně propojené zástavbě. Velkým potenciálem pro budoucí rozvoj Hlavního města jsou proto netknuté plošné rezervy vnitřní periferie, jakými je i pozemek pod strání parku Grebovka. Ambicí projektu je vytvořit fungující součást města ve stabilní městské struktuře na pomezí Vršovic a Nuslí. Doplnit současné město o novou vrstvu, která vychází z kontextu svého okolí a přinést do něj nové kvality v podobě velké kapacity bydlení, nové budovy školky i důstojného veřejného prostoru. Přitom ale nezapomenout na otázku komfortu bydlení ve městě, společenského života v rámci komunity i individuální různorodosti jednotlivých domácností.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.