Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VRŠOVICKÁ

Michal Šefránek

Anotace

Zo severu kľud Botiča a Grébovky, z juhu ruch ulice a železnice. V širšom centre Prahy, na rokmi prehliadanej parcele navrhujem dekonštruovaný mestský blok ako reakciu na súčasnú bytovú krízu. Nedostatok bytov, vysoké ceny nájmov a neregulovaný trh s nehnuteľnosťami. Komplex a byty sú dispozične svetlé, vzdušné, variabilné a inkluzívne ku všetkým vrstvám spoločnosti. Nežije sa však len v bytoch a preto vytváram patchwork priestorov s rôznymi charaktermi. Na odvekú úlohu „jak udělat nároží“ reagujem jednoducho. Nijak. Nárožia patria ľuďom a stromom. Nárožia sú ohniskom komunity, kde sa odohráva život. Mesto svojím návrhom tak dopĺňam o súčasnú vrstvu, ktorej architektúra vychádza z kontextu svojho okolia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský