Závěrečné práce

DIVADLO PRO 21. STOLETÍ

Matyáš Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V blízké budoucnosti bude stávající autobusové nádraží Na Knížecí postupně přesunuto do Smíchovského terminálu a prostor na rozhraní starého a nového Smíchova bude hledat jiné využití. Transformace lokality v nové kulturní centrum, v jehož srdci se nachází jeden z největších divadelních sálů v Praze, přináší další impuls pro rozvoj celé čtvrti. Budova zároveň poskytuje prostory pro uměleckou školu, dílny, výstavy, koncerty, přednášky, letní kino a divadlo. Její součástí je i studentské bydlení, ateliéry a je doplněna o občanskou vybavenost. Tím vzniká živý organismus prolínající se v několika úrovních s okolním veřejným prostorem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.