Výstava ateliérových prací

Dům v parku

Kateřina Mojžišová

Anotace

Dům v parku svojí jednoduchou formou doplňuje chybějící půdorysnou část elipsovitého náměstí a dokončuje blok ulice Via Santa Sofia. Polyfunkční charakter budovy spojuje pod jednu střechu jak funkci bytovou, tak pracovní i rekreační. Pod celým objektem se nachází podzemní parkoviště. Nejnižší nadzemní podlaží je určené veřejnosti i rezidentům. Patro bytové části je vytvořeno z modulových bytů, které jsou navrženy jako typové monoprostory, rohové byty mají velkorysý formát v typu 3kk a 4kk. Byty jsou v patře doplněny o sdílenou společenskou místnost, přístupnou pro všechny obyvatele. Hlavní dominantou stavby je rozlehlé atrium přístupné z pavlače. Pavlače a lodžie působí jako prvek k plynulému propojení přechodu z exteriérové ​​části do interiérové ​​a odlehčují celou hmotu budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.