Výstava ateliérových prací

Anotace

Výstavba vlakové trati dala bloku jiný charakter, rozdělila ho na kusy. Vzniklo nové napětí mezi křivkou náspu a rastrem původní parcelace. Ono napětí, kdy struktura byla ukousnuta tratí, v návrhů zůstává, pouze se transformuje do jiné podoby, plnohodnotné dostavby bloku, a to s bydlením, společenským centrem a dvěma galeriemi. Nové hmoty jsou definovány prostupností, díky níž vznikají uličky, a vnitrobloky s průhledy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov