Výstava ateliérových prací

Studovna v Miláně

Bc. Michail Nužnyj

Anotace

Večerní slunce vrhá načervenalý svit do korun stromů, jejichž stíny v pravidelném rastru rozbíjí monumentální fasády přilehlých ulic. Ruch okolí při vstupu do parku jakoby utichne. Zelená střecha studovny vyvstává nad horizont, okna zrcadlí líný život parku a propouští vnitřní svět studovny ven, ten se rozlévá mezi stromy, pod kterými sedí lidé s knihou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.