Výstava ateliérových prací

PRÁCE BYTY REGÁLY

Šimon Poláček

Anotace

Jelikož se nacházíme uprostřed Evropy, je pro nás logistika z důvodu vysoké dopravy kamionů velmi důležitou otázkou. Prostory pro kamiony a sklady zabírá velkou plochu, která by za normálních okolností mohla sloužit lidem a městu. Logistika je pro nás stále potřebná a nelze ji od našeho života odtrhnout, proto se tento návrh věnuje spojení tohoto prostředí s prostředím pro lidi. Hlavním tématem návrhu je tedy koexistence. Prostor kolem hal se vyčistil od špinavých koutů a nevyužívaných parkovišť. Všechny potřebné funkce se přesunuly do prstencových podlažích kolem hal. Prostor je využíván pro byty, kanceláře a společenské prostory. Vyšší komunikace se odehrává na střechách, aby nehrozilo nebezpečí dopravou kamionů. Haly jsou lávkami propojeny a to až do centra Hostivic.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch