Výstava ateliérových prací

WELLNESS BEZDĚKOV

Karina Farkasová

Anotace

Na riešenej parcele sa v súčasnosti nachádza autoservis a sklad stavebného materiálu. Parcela má väčší potenciál pre využitie, nakoľko priamo nadväzuje na náves. Myšlienkou bolo využiť prírodný a relaxačný potenciál miesta a zvýšiť atraktivitu a navštevovanosť Bezděkova. Na zvolenú parcelu som navrhla malý wellness centrum s kaviarňou a prednáškovým sálom. Budovy hmotovo nadväzujú na historickú zástavbu, ale fasády a dispozície sú riešené moderným spôsobom. Počas návrhu som kládla veľký dôraz na to, aby nová zástavba zapadla do okolia.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler