Výstava ateliérových prací

Anotace

Lávka svou konstrukcí minimálně zasahuje do okolní přírody. Předepnutá konstrukce ve formě čisté linie, podtrhuje krásu Krkonoš. Rozhodli jsme se pracovat s profily z recyklovaného plastu. Ekologický materiál je v podstatě nesmrtelný a běžně používaný už třeba na Islandu a ve Skandinávii. Zároveň se používá při současné výstavbě železnice, ve formě pražců. Pražce by byly navlečené jako korálky na čtyři závitové tyče, odděleny plechovými distančníky, a nakonec sepnuty dohromady. Zábradlí je subtilní a vzdušné, tak aby nebránilo výhledu. Koncept se charakterizuje racionální a elegantní konstrukcí, stejně jako inovativními materiály. V rámci školního projektu jsme chtěli experimentovat a objevovat, u nás zatím, neprozkoumané možnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch