Výstava ateliérových prací

Základní umělecká škola a sál, Přerov nad Labem

Alexandra Štefanková

Anotace

Mým návrhem je základní umělecká škola a multifunkční sál, oboje spojeno prosklenou světlou kavárnou. Tyto stavby se nachází v Přerovu nad Labem a berou vpotaz potřeby obyvatel zde žijících. Základní umělecká škola má dvě patra a k tomu jedno užívané podkroví a v tomto prostoru se objeví šest učeben na výuku hudby, kresby, malby a další. Naproti tomu na druhé straně stojí prostorný sál, který základní umělecká škola může využít pro výuku tance. Jinak se sál může využívat na různé akce (divadelní představení, promítání fi lmů, tancovačky a různé plesy.) Obě tyto stavby jsou spojeny krčkem, uvnitř kterého si můžete například koupit vstupenky na nějaké představení, nebo si posedět na kávě s dortíkem. Klid z kavárny si můžete přenést i do uzavřeného klidného dvora.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa