Výstava ateliérových prací

Víceúčelový parkovací dům

Matěj Bílý

Anotace

Víceúčelový parkovací dům stojí v Jablonci nad Nisou při ulici 5. května, ve svažitém terénu. Zadáním bylo vytvořit dostatek parkovacích míst v dosahu stávající vlakové zastávky a plánovaného dopravního terminálu. Budova má zároveň pěším propojit ulici 5. května s horní vlakovou zastávkou. To je dosaženou schodištěm a věží - majákem, sloužícím jako rozhledna, s výtahy uvnitř. Věž doplňuje v trojici vizuálně podobných dominant věž radnice a věž kostela. V parteru parkovacího domu při ulici 5. května se nachází obchodní plocha. Součástí projektu jsou i dva bytové domy na střeše parkovacího domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.