Ze života FA

Novembere Talks: Ali Madanipour

Poslední přednášku z cyklu November Talks 2019 konanou v pondělí 2. prosince si připravil teoretik urbanismu a profesor územního plánování specializovaný na sociologii Ali Madanipour z Newcastle University. Jeho přednáška s názvem Crossing the boundaries: In-between spaces and dialogic practices (česky Překračování hranic: Meziprostory a dialogická praxe) se zabývala pojmem hranic při navrhování prostoru města.

Více o přednášce i celém cyklu November Talks najdete zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.