Výstava ateliérových prací

Městská knihovna

Bc. Zdenka Studená

Anotace

Městská knihovna v parku u letního kina v Jablonci nad Nisou je místem, kde se spojuje dospělé oddělení knihovny s dětským do jednoho společného celku. Vzniká tak jeden otevřený prostor, který umožňuje příjemné trávení volného času obou skupin. Knihovna je navržena i pro pořádání workshopů a kurzů pro veřejnost, její součástí je i přednáškový sál a galerie. Bílá barva fasády silně kontrastuje s tmavými cihlami sousedního kostela. Obklad je tvořen souvislou vrstvou polykarbonátových desek bílé barvy, vytvářející rozptýlené světlo uvnitř knihovny. Přímé světlo je do atria knihovny přiváděno velkoformátovým střešním oknem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.