Výstava ateliérových prací

AlaunPlatz, Drážďany, udržitelnost

Veronika Tomek

Anotace

Práce řeší úpravy parku Alaun Platz v Drážďanech. Zásadním obsahem práce je hospodaření s vodou, kdy je navržen nový systém závlahy, využívající nově zřízenou studnu a několik akumulačních nádrží. Systém je nezávislý na energetické síti, protože je napájen fotovoltaickou elektrárnou, umístěnou v málo využívané části parku. Dále jsou vylepšeny pobytové prostory parku pro příjemnější pobyt a také z hlediska zadržování povrchové vody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt