Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM POD MRAKODRAPY

Emiliia Konenko

Anotace

Řešená parcela přímo navazuje na historické centrum města. Navržený bytový dům bude součástí nové zástavby na místě dnešního autobusového nádraží, které bude přemístěno do nového dopravního terminálu. Bytový dům má pět nadzemních podlaží a jedno podzemní. Přízemí a podzemní podlaží je využito pro parking a komerční prostory. V druhém nadzemním podlaží je hlavní vstup pro obyvatele domu a zároveň má toto podlaží vazbu na rozlehlou terasu. Typické podlaží obsahuje čtyři bytové jednotky o dispozicích 2+KK a 3+KK.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.