Závěrečné práce

Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti

Zdvořák Filip

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešený objekt doplňuje proluku v pražském Karlíně. Svým hmotovým řešením vytváří na pozemku dvůr, ze kterého se do objektu vchází a celá stavba jej obklopuje. Objekt slouží jako galerie spojená s přednáškovým sálem a výtvarným ateliérem. Stavbu doplňují tři bytové jednotky a věžový parkovací zakladač.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.