Výstava ateliérových prací

SVINOV GATE

Bc. Martin Sucharda

Anotace

Prostor mezi Svinovským nádražím a Svinovskými mosty. Jedno z nejvytíženějších míst v Ostravě. Nejpoužívanější nádraží Moravy a Slezska. Pozemky ve městě, které je schopné produkovat moderní budovy a zachovávat vedle nich ty historické. Vysoké množství vnějších vlivů, urbanistických os a kompozičních detailů ovlivňujících návrh. Kombinací těchto vstupních částí vznikl Svinov Gate. Multifunkční soubor staveb, odrážející v sobě místní industriální architekturu, pojatou novodobými pohledy na navrhování. Jedná se o čtyři budovy, propojenými do dvou celků rozdělených Svinovskými mosty. Administrativní část s obchodní galerií a posilovnou, která čerpá z vysoké koncentrace lidí a zajišťuje profitabilitu návrhu. Na klidnější straně mostů pak bytový dům s menší administrativní částí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák