Výstava ateliérových prací

Skleníky

Bc. Martin Holman

Anotace

Navrhuji zastřešení dvora původního statku. Jako konstrukci recykluji skleníky typu LUR II., ty již nevyhovují současným výrobním požadavkům. Nároky na zastřešení jsou variabilita, recyklace, modularita, rychlé a jednoduché rozložení a složení. Pro výše zmíněné účely je konstrukce uspořádána do modulů 2,5 x 6 m, každé čtvrté pole je z boku zavětrováno. Jednotlivé rámy jsou spojeny nůžkovým mechenismem, při roztahování tedy fungují jako harmonika. Pro zastřešení je možné použít sklolaminátové desky, sklo nebo PVC tkaniny. Jednotlivé stojny rámů jsou opatřeny kolečky, které jezdí po recyklovaných tramvajových kolejích NT1, které jsou v Praze postupně nahrazovaný novým typem. Cílem projektu byla maximální recyklace. Návrh počítá s využitím většiny dílů původního skleníku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek