Výstava ateliérových prací

Bytový dům pod Jabloneckými mrakodrapy

Filip Černý

Anotace

Navrhovaný bytový dům se nachází v nivě řeky Lužická Nisa, v blízkosti centra města Jablonec nad Nisou. Stávající pozemek funguje jako tržnice pod výškovými stavbami, "jabloneckými mrakodrapy". Čtyřpodlažní dům tvoří společnou zástavbu s dalšími třemi bytovými domy podél řeky. V přízemí se nachází komerční parter, v patrech je celkem devět bytových jednotek. Dům má společně s dalšími dvěma bytovými domy společný podzemní parking. V prostoru mezi bytovou stavbou a mrakodrapy je vymezen společný vnitroblok. Všechny tři bytové domy jsou na jih orientovány do ulice se smíšeným provozem a k parku podél řeky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.