Ze života FA

Žatecké domy očima studentů FA ČVUT

Výstava architektonických studií. Jedná se o výběr nových a starších prací týkajících se žateckého historického centra a dále vize pro sušárnu chmele Franze a Miny Hassmannových v Trnovanech a barokní sýpky ve Stekníku.

Výstava se vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám některých významných obecních prostor koná v soukromém domě, prázdném prostoru bývalé spořitelny, proto je možné ji navštívit jen po dohodě nebo během jiných pořádaných akcí. Výstava má proto potenciál být hybatelem života v tomto prázdném prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.