Výstava ateliérových prací

JEDNA VEĽKÁ PRELIEZKA

Nina Šujanová

Anotace

Smíchov - ulice plné ruchu, áut, hluku, mladých ľudí, života... No mladý ľudia tu však nemajú moc priestor. Obchodné centrá sa stali miestom stretávania sa po škole. Miestom trávenia voľného času. To by chcelo zmenu! YOUTH CENTRE alebo Centrum pre mladých je útočisko pre mladých ľudí, ktorý chcú tráviť voľný čas zmysluplne, rozvíjať sa, učiť sa alebo len tak posedieť s kamarátmi. Vytváram priestor na zdieľanie myšlienok, pocitov, kreativity, nadväzovanie nových kamarátstiev a vytváranie komunity. Predsadená kovová konštrukcia vyvoláva dojem „lešenia na fasáde“, nedokončenosti. Dom nikdy nemá „vyzerať dokončene". Vždy sa má rozvíjať, meniť, prispôsobovať. Každé podlažie domu má iné zameranie, zároveň nie je prísne rozdelený. Funkcie domu sa prelínajú, spájajú, miešajú.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch