Výstava ateliérových prací

Průplav

Albert Kulík

Anotace

Polyfunkční dům, který svou funkcí doplňuje potřeby Smíchova, jakožto místa pro bydlení a trávení volného času. Svou formou pak vytváří dominantu na místě, kterému se denně nevyhnou desítky tisíc aut. Díky rozmanitosti terénu má objekt dva nezávislé vstupy a jasně odlišené provozy. Současně tak nabízí sportovní centrum přístupné z jihu od parku Mrázovka a kulturní centrum na severu u ulice Plzeňská. Hlavní náplní kulturní části je knihovna se studovnami a galerií. Návrhem uzavírám blok s budovou Gymnázia Na Zatlance a řeším tak slepé fasády a hluk z přilehlého Městského okruhu. Současně reaguji na potřeby gymnázia a navrhuji velkorysou jídelnou a dvě sportovní haly. Vzniklým blokem prochází tzv. „průplav“. Ten umožnuje zkrátit si cestu skrz vnitroblok a pobýt v obklopení kultury a sportu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch