Výstava ateliérových prací

PSÍ ÚTULEK

Matěj Bělohlávek

Anotace

Ohledně psích útulků ve společnosti visí stigma. Jsou považovány na hlučné, nečisté a nevábně vonící místa, kde člověk stráví minimální nutné množství času. Většina příkladů útulků v Česku to potvrzuje. Výzvou tohoto návrhu bylo toto stigma odbourat. Inspirací tomu jsou útulky fungující v zemích s vyspělejší kulturou péče o nechtěné zvířata. Premisou tohoto návrhu je vytvořit místo, které je možné navštívit bez záminky osvojení zvířete. Proto byly útulku přiřazené veřejné dodatečné funkce, které by tuto premisu mohly naplnit. Zároveň byla velká pozornost věnována správnému polohovému uspořádání těchto funkcí, aby nebyla kompromitována hlavní funkce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský