Výstava ateliérových prací

Uzka proluka

Bc. Lucia Ňaňková

Anotace

Navrhovaný objekt se nachází v Praze, konkrétně v části Žižkov na Konevovej ulici. Bloková zástavba se nachází ve stoupajícím terénu. Stavba se snaží doplňovat nedostatky v dané části území a doplnit funkční řešení pro každodenní život. Tento objekt je charakteristický svým prostým architektickým řešením a poskytuje prostory pro městské bydlení a práci. Aktivní parter ulice doplňuje v objektu kavárna. Stavba je sedmipatrová a severní strana objektu, tedy průčelí je orientováno směrem k ulici. Objekt doplňuje malý prostor proluky v blokové zástavbě. Objekt obklopuje nízká městská zástavba. Proto se hmota objektu snaží navázat výškou na další objekty v blokové zástavbě. Na jižní straně objektu byly navrženy terasy, které reagují na podmínky pozemku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.