Diplomové práce

KONVERZE FARY č.p. 33 V BLANSKU U KAPLICE

Petra Jílková

Architektura a urbanismus

Anotace

Diplomová práce oboru architektura a urbanismus, modul památkové péče, se skládá ze dvou částí: části stavebně-historického průzkumu a části návrhové. V návaznosti na téma fary je diplomní část SHP pojata jako 1. rešerše dostupné literatury pojednávající o vývoji vesnice Blansko u Kaplice a 2. úvodní průzkum památky včetně vyznačení o odůvodnění problémových míst pro další průzkumy. Část návrhová: projekt obsahuje návrh nového využití jednotlivých budov fary, návrh na úpravu plochy dvora, zadního dvora a sadu. Nové využití: bydlení správce, knihovna, kavárna, konferenční centrum ve staré části; novostavba penzionu v zahradě fary.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.