Výstava ateliérových prací

Uličné divadlo Žižkov

Samuel Hollý

Anotace

Uličné divadlo Žižkov je alternatívou divadla v úzkej prieluke. To poskytuje obmenu priestoru hercom a intímny pocit divákom v spojení s javiskom. Koncept divadla je lokálny a jeho cieľom nie je priťahovať masy ľudí. Šikmá plocha, komunikujúca s ulicou Koněvova, vytvára jedinečný stretávací priestor odďaľujúci ruch veľkomesta rovnako ako reklamnú plochu pre divadlo.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.