Výstava ateliérových prací

Areál Nová Královka

Bc. Filip Březina

Anotace

Projekt Nová Královka se zabývá řešením problému využití nezastavěné tramvajové smyčky sevřené v městské zástavbě mezi pražským Strahovem a Bělohorskou třídou. Na dané ploše vzniknou tři odlišné objekty, každý se svou vlastní funkční náplní - bytový dům, parkovací dům a obchodní centrum. Funkčnost smyčky přitom zůstane nedotčena, tramvajová trať je důležitou integrální součástí návrhu. Bytový dům je rozdělen do 4 provozně nezávislých segmentů, jenž jsou propojeny v úrovni 1PP, kde se kromě komerčního parteru nachází i vstup do parkovacího domu. Ten je rozdělen na sekci pro obyvatele bytového domu a návštěvníky OC. Na střeše parkovacího domu se nachází sportovní hřiště. Čtyřpatrové OC je modulární skeletová stavba umožňující širokou škálu možných využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný