Výstava ateliérových prací

Krematórium Mariánska skála

Bc. Mária Adriána Lavková

Anotace

Rovnako ako život kameňolomu aj naše životy raz skončia, ale koniec jedného je vždy začiatkom niečoho nového. Kameňolom už doslúžil, no pripravil miesto ďalšiemu využitiu. Tvary krematória odkazujú na surovosť a mocnosť lomu, a tak ako u neho aj tu pretína prvotnú pokojnú masu čosi drastického, jednoduchosť sa stretáva s rozmanitosťou, horizontalita s vertikalitou a ortogonalita s naturalitou. Cesta rozlúčky lemovaná stĺporadím končí v urnovom háji, ktorý svojím tvarom predstavuje nikdy nekončiace bludisko života. Miesta a krajiny vytvárajú pozadie našich životných skúseností a môžu ovplyvniť emócie, myšlienky a správanie. Cesta kameňolomom spojuje ľuďmi pretvorenú prírodu s ľuďmi vytvorenou architektúrou do jedného dôstojného miesta posledného odpočinku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka