O SOUTĚŽI

Cena děkana FA ČVUT je oceněním mimořádných semestrálních, diplomových, disertačních a vědecko-výzkumných prací studujících za daný akademický rok. Cílem ceny je prezentace excelentní tvůrčí práce studentek a studentů FA ČVUT a reflexe kvality a směřování výuky na FA ČVUT.

Do soutěže mohou být přihlášeny práce studentek a studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Fakulty architektury ČVUT v Praze, jednotlivců nebo týmů, z akademického roku 2022/2023.

Průběh soutěže, nominace a výběr vítězných projektů se řídí Statutem Ceny děkana Fakulty architektury ČVUT z 20. 9. 2021 ve znění změn z 20. 5. 2022 a 30. 3. 2023.

KATEGORIE

Cena děkana FA ČVUT za ateliérový projekt prvního ročníku

Cena děkana FA ČVUT za ateliérový projekt v kategorii

— Architektura

— Urbanismus

— Krajinářská architektura

— Design

Cena děkana FA ČVUT za diplomovou práci

Cena děkana FA ČVUT za teoretickou semestrální práci

Cena děkana FA ČVUT za vědu a výzkum

OCENĚNÍ

V každé kategorii se uděluje jedna cena. Všichni vítězové/vítězky obdrží diplomy, cenu a finanční odměnu. Pokud bude oceněn autorský tým, obdrží cenu a diplom všichni členové/členky týmu, finanční odměna bude mezi členy/členky týmu rozdělena rovným dílem. Všichni finalisté/finalistky obdrží diplomy.

Všichni vítězové/vítězky obdrží finanční odměnu:

— Ateliérový projekt:

cena v kategorii Architektura                      20 000 Kč

cena v kategorii Urbanismus                       20 000 Kč

cena v kategorii Krajinářská architektura   20 000 Kč

cena v kategorii Design                                20 000 Kč

mimořádný počin                                         10 000 Kč

— Teoretická semestrální práce: cena        20 000 Kč

— Diplomová práce: cena                            30 000 Kč

— Věda a výzkum: cena                               40 000 Kč

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.