CENA DĚKANA FA ČVUT 2023

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze Dalibor Hlaváček vyhlašuje Cenu děkana za akademický rok 2022/2023

O SOUTĚŽI

Cena děkana FA ČVUT je oceněním mimořádných semestrálních, diplomových, disertačních a vědecko-výzkumných prací studujících za daný akademický rok. Cílem ceny je prezentace excelentní tvůrčí práce studentek a studentů FA ČVUT a reflexe kvality a směřování výuky na FA ČVUT.

Do soutěže mohou být přihlášeny práce studentek a studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Fakulty architektury ČVUT v Praze, jednotlivců nebo týmů, z akademického roku 2022/2023.

Průběh soutěže, nominace a výběr vítězných projektů se řídí Statutem Ceny děkana Fakulty architektury ČVUT z 20. 9. 2021 ve znění změn z 20. 5. 2022 a 30. 3. 2023.

KATEGORIE

Cena děkana FA ČVUT za ateliérový projekt prvního ročníku

Cena děkana FA ČVUT za ateliérový projekt v kategorii

— Architektura

— Urbanismus

— Krajinářská architektura

— Design

Cena děkana FA ČVUT za diplomovou práci

Cena děkana FA ČVUT za teoretickou semestrální práci

Cena děkana FA ČVUT za vědu a výzkum

OCENĚNÍ

V každé kategorii se uděluje jedna cena. Všichni vítězové/vítězky obdrží diplomy, cenu a finanční odměnu. Pokud bude oceněn autorský tým, obdrží cenu a diplom všichni členové/členky týmu, finanční odměna bude mezi členy/členky týmu rozdělena rovným dílem. Všichni finalisté/finalistky obdrží diplomy.

Všichni vítězové/vítězky obdrží finanční odměnu:

— Ateliérový projekt:

cena v kategorii Architektura                      20 000 Kč

cena v kategorii Urbanismus                       20 000 Kč

cena v kategorii Krajinářská architektura   20 000 Kč

cena v kategorii Design                                20 000 Kč

mimořádný počin                                         10 000 Kč

— Teoretická semestrální práce: cena        20 000 Kč

— Diplomová práce: cena                            30 000 Kč

— Věda a výzkum: cena                               40 000 Kč

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

19. června 2023 – vyhlášení soutěže

16. července 2023 – odevzdání nominovaných projektů

červenec a srpen 2023 – zasedání poroty

listopad 2023 – vernisáž výstavy finalistů a slavnostní vyhlášení výsledků

POROTA

Porota pro hodnocení ateliérových a diplomových projektů

Interní

Externí

  • Peter Jurkovič
  • Michal Marcinov
  • Jiří Opočenský
  • Lucie Vogelová
  • Petr Stanický
  • Tomáš Zdvihal

INFORMACE K ODEVZDÁNÍ NOMINOVANÝCH PROJEKTŮ

K nominaci projektů je třeba nejpozději 16. 7. 2023 vyplnit elektronicky přihlašovací formulář a do něho nahrát soubor ve tvaru: příjmení_jméno_CD23.

V kategorii Cena děkana za teoretickou semestrální práci je třeba vyplnit plné znění práce, textové zdůvodnění nominace od vedoucího práce a název předmětu.

V kategorii Cena děkana za vědu a výzkum je třeba připojit: plné znění práce / publikace, anotaci práce, textové zdůvodnění nominace zaměření doktorského studia.

Nominované projekty se odevzdávají pouze elektronicky. V případě technických problémů kontaktujte sekretářku soutěže: Andreu Vondrákovou

Finalisté/finalistky budou vyzváni k odevzdání podkladů v plné tiskové kvalitě z důvodu grafického zpracování elektronického sborníku a výstavy.

SEKRETÁŘKA SOUTĚŽE

Andrea Vondráková / andrea.vondrakova@fa.cvut.cz / +420 22435 6421

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.