Výstava ateliérových prací

Kulturní a kreativní Hořice

Ivan Pěkný

Anotace

Adaptivní prostor kulturního vyžití, podporující mezilidské soužití. Stavba velkorysá a prostorná, přesto stále pokorná. Umění současné, expozice stálé i dočasné. Pro neživá díla pódium, místo nejen pro sochařské sympozium. Svým duchem hřejivé, pro živé i neživé. Kulturně osvětové zařízení, domov umění. Stavba je novým kulturním a kreativním centrem Hořic, Podkrkonoší a celého Královéhradeckého kraje. Svým obsahem reaguje na několik okolností viz. portfolio pdf.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.