Výstava ateliérových prací

SPOJ TŘÍ SVĚTŮ

Polina Viazovska

Anotace

Budova se nachází na pomezí tří světů: lomu Mariánské skály v Ústí nad Labem, oblohy a zelení přilehlého zoologické zahrady. Svým tvarem stavba připomíná tesařský spoj, který v tomto případě spojuje tři líšící se světy s různou atmosférou a vytváří vizuální chodbu napříč jimi. Tato chodba je omezena dvěma konvexními stěnami, a tím pádem je oko návštěvníka zaměřeno pouze na tyto světy. Jinak nic nebrání pohledu, protože všechny stojky a trámy skleněného pláště jsou také ze skla. Budova nabízí kavárnu, galerii a více platform pro různorodé výhledy na lom. Raumplan s obvodovou rampou vede návštěvníka dolů a nahoru stavbou, ukazující lokace s různými úrovněmi intimity a funkcemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka