Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Bílinské břehy

Bc. Kristýna Vladyková

Anotace

Návrh se zabývá "měsíční krajinou" Podkrušnohoří. Kde je nyní vyhloubena jedna z největších územních bariér ČR, bude jezero, mokřady, potoky, rybníky, stezky, pláže, farmy, rekreační oblasti a mnoho dalšího. Do území lomu Bílina se vrátí život.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.