Výstava ateliérových prací

OBYTNÝ DŮM U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ x ROSTOVSKÁ V PRAZE 10

Marie Trčková

Anotace

V zimním semestru ateliéru Lábus / Šrámek jsme zpracovali obytný dům na rohu ulic U Vršovického nádraží a Rostovská v městské části Praha 10. Obytný dům využívá plnou možnost zastavění k uličním čarám na křížení obou ulic, včetně vjezdu do vnitrobloku, který je také využit k zastavění obytnou budovou. Hlavní výhledy z bytů jsou orientovány k řece Botič na jižní straně a k parku Grébovka na západní straně. Vjezd do vnitrobloku bude nově po pojízdném chodníku z ulice U Vršovického nádraží ze západní strany, z východní strany bude poté vjezd z ulice Petrohradská.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA