Výstava ateliérových prací

Anotace

Řešeným územím je poloostrov Ostra v meandru řeky Labe v Drážďanech. Hlavním konceptem našeho návrhu je zachovat v místě přírodní charakter a přilákat do něj více uživatelů. Navrhujeme velký park na celém ostrově, který má různé charaktery a podoby. Zároveň také podporujeme současné sportovní využití a navrhujeme další sportovní místa. Pracujeme s místem velmi citlivě a návrh rozvíjí současný stav, snažíme se co nejlépe využít současné budovy a dát jim nové využití, které bude v současné době fungovat. Zachováváme vzrostlé stromy a divokost volné přírody na pobřežích řeky. V letních měsících může náš návrh přilákat mnoho uživatelů možnost rekreace, jelikož navrhujeme plavací kanál, který umožní venkovní koupání, které v Drážďanech chybí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.