Výstava ateliérových prací

Anotace

Říčanské nádraží nemá vhodně vymyšlené parkování a auta parkují na plochách všude kolem Nádražní ulice. Ve společném urbanistickém řešení tyto plochy zastavujeme a v návaznosti na to, jsme se rozhodli vytvořit odstavný parkovací dům na začátku ulice Nádražní, před vjezdem do nové čtvrti. Parkovací dům je řešen jako půl patrový systém z důvodu největší efektivity. Celý objem domu je umístěn do svahu, aby působil co nejmenším dojmem. Díky svahu je pak možné využít i střechu parkovacího domu která se nachází ve stejné úrovni jako ulice Nádražní. Vjezd do parkovacího domu je řešen z ulice 17. listopadu o dvě podlaží níž. Na střeše parkovacího domu jsem umístil cyklo shop se servisem a kavárnu s bistrem. Dva provozy si. dokážou předat energii a zároveň přináší energii do celé ulici.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch