Závěrečné práce

"ÚZEMNÍ SYSTÉM SPOLEČENSKÉ STABILITY" (ÚSSS) PRO OBCE VE SVAZKU LOŠBATES

Belzová Martina

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní práce navazuje na rozhodnutí vesnic v dobrovolném svazku (Louňovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec) vystavět na základě již uskutečněné architektonické soutěže společnou základní školu. V práci je nová škola brána jako nové komunitně užívané místo, od kterého se odvíjí potřebné a adekvátní propojení těchto obcí, které umožní zejména bezpečnou pěší dopravu do školy, ale také celkové komplexní řešení bezpečného a komfortního pohybu na území obcí. Systém propojení vytváří sítě cest a veřejných prostranství propojujících tyto vesnice tak, aby mohly být ve svém plném potenciálu také využívány svými obyvateli pro každodenní rekreaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.