Výstava ateliérových prací

Košířské domy

Bc. Anna Bojková

Anotace

Na sever dopravně vytížená ulice Vrchlického a na jih strmý zalesněný svah. Dobrá dostupnost, potenciál rozvoje, zeleň ale i ruch aut a stín na parcele. Na místo navrhuji 2 podobné bloky, které jsou otevřeny na jižní stranu, tak získávají maximum světla a výhledů do korun stromů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.